ΙΔΙΩΤΕΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ (Ή ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ)-ΜΕΡΟΣ B

IΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΔΑΣΗ

Συνέχεια από το προηγούμενο

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ

Η αγωγιμότητα είναι κλάδος της επιστήμης της Φυσικής και δη του Ηλεκτρισμού και είναι μια χαρακτηριστική ιδιότητα των υλικών, με την οποίαν μεταβιβάζεται ενέργεια από το ένα υλικό στο άλλο. Στην περίπτωσή μας έχουμε αγωγιμότητα γνώσεων, από ένα άτομο σε ένα άλλο, οπότε το δεύτερο γίνεται ο κύριος φορέας παρουσίασης των γνώσεων του πρώτου ατόμου και από εκεί δια του φαινομένου των συγκοινωνούντων δοχείων, μπορεί να μεταγγιστούν οι γνώσεις αυτές, σε άλλους αποδέκτες.

Κάτι τέτοιο έγινε και με την περίπτωση της M. Relfe. Αυτή, ως η κύρια πηγή μετέδωσε τις γνώσεις της ή μάλλον τις επιφοιτήσεις της από το άγιο Πνεύμα προς τον κύριο αγωγό των θέσεών της, έναν μοναχό, που είχε σπουδάσει οικονομικά στις ΗΠΑ, τον Παρθένιο, ο οποίος, αντί να κλάψει για τα χρόνια των σπουδών του, συνέγραψε βιβλίο με τον τίτλο: «Το χάραγμα της Αποκάλυψης», στο οποίον αντιγράφει όλα σχεδόν τα κύρια σημεία από τα αντίστοιχα βιβλία της ανωτέρω αιρετικής και μάλιστα έχει τη φωτογραφία της και διαφημίζει το ένα από τα βιβλία της: «The new money system». Από εκεί και πέρα, πάνω από 25 άλλα ελληνικά βιβλία τον αντιγράφουν, χώρια τα φυλλάδια, οι προκηρύξεις, οι εκκλήσεις και οι παρακλήσεις. Και όλοι αυτοί, εν χορώ, αυτοδιορίστηκαν διδάσκαλοι, πατέρες, καθοδηγητές, ποιμένες, της μόνης αλήθειας, που εκπέμπεται από την προφήτισσα της νέας εποχής, τη M. Relfe.

Αρχίζουν να ξετυλίγονται τα διάφορα σενάρια εμφάνισης του Αντιχρίστου, σε βιβλία ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων, μοναχών, μοναζουσών, λαϊκών, περί της γέννησης, της ανατροφής, της διατροφής, της συμπεριφοράς, των εμφανίσεων, των κινήσεων του Αντιχρίστου με φωτογραφίες του, με ακριβείς ημερομηνίες γέννησης και επομένως και ημερομηνίες του τέλους του κόσμου. Εκεί, βλέπουμε τον Μετρέγια να διδάσκει και να ευλογεί, να έχει γεννηθεί 3-5 Φεβρουαρίου 1962 ή 1964, να προσδιορίζουν το τέλος για το 1995, το 1999, το 2000 και πρόσφατα το 2019 και έπεται συνέχεια.

Και εάν όλοι αυτοί μετέφεραν πατερικές θέσεις, θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον να μάθουμε τι λέει η Εκκλησία συνοδικά ή δια των Πατέρων της, περί των σφραγισμάτων, χαραγμάτων, εμφάνισης του Αντιχρίστου και τέλους του κόσμου, πλην όμως τα μεταφερόμενα είναι από μια καινοφανή μητέρα της εκκλησίας του Αντιχρίστου την οποίαν προβάλουν, ως τον νέον Ιεζεκιήλ (μιας και αυτή τον Ιεζεκιήλ χρησιμοποιεί για να μας αποδείξει, ότι «έγινε δική Του»).

Αλλά οι Πατέρες της Εκκλησίας τι μας λένε για όλα αυτά, μας λένε τίποτε; Απολύτως τίποτε. Δεν ασχολούνται με την προφητεία, δείγμα της ταπεινοφροσύνης τους, γιατί μια προφητεία δεν μπορεί να ερμηνευθεί, πριν την πραγματοποίησή της: «ημείς ουκ αποκινδυνεύομεν περί του ονόματος του Αντιχρίστου αποφαινόμενοι βεβαιωτικώς. Ει γαρ έδει αναφανδόν τω νυν καιρώ κηρύττεσθαι τούνομα αυτού, δι εκείνου αν ερρέθη του και την Αποκάλυψιν εωρακότος………. Ασφαλέστερον ουν και ακινδυνότερον, το περιμένειν την έκβασιν της προφητείας, ή το καταστοχάζεσθαι ονόματος» (Αγ. Ειρηναίος, Έλεγχος της ψευδωνύμου γνώσεως, βιβλ. Ε, ΧΧΧ, 3).

Πλην όμως, στους νεότερους χρόνους, ορισμένοι κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί έχουν καταγίνει ακριβώς με την εξήγηση της προφητείας και μας διαβεβαιώνουν, ότι δεν θα μπορεί να γίνει καμία αγοραπωλησία, χωρίς να υπάρξει πρώτα σφράγισμα πάνω στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο και το σφράγισμα αυτό θα περιέχει τον αριθμό του θηρίου, που είναι το χξs’ (666 στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης). Πρόδρομος του τελικού αυτού σφραγίσματος είναι το χάραγμα του αριθμού αυτού στα τρόφιμα, τις υπηρεσίες, τις ταυτότητες, τις παντός είδους κάρτες και σε όλα τα μέσα συναλλαγών και επικοινωνιών, που χρησιμοποιεί ο πολίτης για την διεκπεραίωση υποθέσεών του με την Πολιτεία με την χρησιμοποίηση του γραμμωτού κωδικού (bar-code) σ’ αυτά. Ορισμένοι είναι κατηγορηματικοί: «Με την χρήσι του 666 στο BAR-CODE εφαρμόζεται η προφητεία περί χαράγματος του Αντιχρίστου. Το 666 ως αριθμητικό και γραμμωτό λειτουργεί ως χάραγμα του Αντιχρίστου………. Σκόπιμον λοιπόν χάραγμα το 666. Κατέκλυσε σαν σφραγίδα UPC (=κώδικας παγκοσμίου προϊόντος) όλο τον κόσμο και εσφράγισαν με αυτό σχεδόν όλα τα προϊόντα, όλα τα αντικείμενα και τα ζώα και κάρτες και ταυτότητες σε πολλά μέρη ακόμη και ανθρώπους. Η προφητεία της Αποκαλύψεως εκπληρώνεται κατά γράμμα. Παντού όλες τις θέσεις κλειδιά κατέχουν οι φίλοι του Αντιχρίστου και του 666. Η χώρα μας δεν εξαιρείται. Αφού σπεύδει να δώση πρώτη από τις άλλες χώρες της ΕΟΚ την ηλεκτρονική ταυτότητα, είναι βέβαιον, ότι ο εκάμ και το 666 θα περιέχωνται στην μαγνητική λωρίδα των 16 χιλιοστών. Αφού υπάρχει το 666 παντού στο UPC, ακόμη και στα βιβλία και τετράδια, θα αποτελέση μοναδική εξαίρεση στην ταυτότητα; Όταν εσφράγισαν τα πάντα και πράγματα και ζώα και προϊόντα και ανθρώπους, θα αφήσουν ασφράγιστες τις ταυτότητες;» (Αρχιμ. Ε. Καλύβα: Το πρόβλημα των νέων ταυτοτήτων. Αθήνα 1993, σελ. 8-9). Πραγματικό delirium tremens (τρομώδες παραλήρημα!).

Αλλά και άλλο ένα συνωμοσιολογικό κείμενο από τα πάμπολλα: «Ο αριθμός του θηρίου είναι με τα ελληνικά γράμματα ο χξs’ και με την αραβική γραφή ο 666. Αυτό είναι το γραμμωτό σύστημα και αυτό το είδος του γραμμωτού κώδικα προέβλεπε ο εκάμ για τις νέες ταυτότητες με το Ν. 1599/86» (Πρεσβ. Δημαρά Ν, Δρ. Νομικής: Πριν από τον μεγάλο διωγμό της Εκκλησίας του Χριστού, Αθήνα 1993, σελ. 69-70).

Βέβαια υπάρχει και η αντίθετη αντιμετώπιση, από πολλούς άλλους, όπως: «Η ταυτότητα είναι ένα δημόσιο έγγραφο, που έχει χρησιμότητα στις βιωτικές μας συναλλαγές. Δεν είναι ομολογία πίστεως. Η πίστι μας ομολογείται με τη ζωή και το φρόνημά μας. Είναι κοινή διαπίστωσι, νομίζω, ότι τόσα χρόνια η ένδειξι «χριστιανός ορθόδοξος» στις ταυτότητές μας δεν συνετέλεσε στο να αλλάξη κανείς τη ζωή του ούτε εμπόδισε να χαθή η πίστις των πολλών» (Πρεσβ. Β. Βολουδάκης: Ο Αντίχριστος, ο αριθμός 666 και η ανησυχία των Χριστιανών, Αθήνα 1996, σελ. 22-23) ή το κάτωθι: «Μπορούμε ορθοδόξως να δεχθούμε θέσεις, που έρχονται σε αντίθεση με το ανά τους αιώνες ορθό φρόνημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας; Ασφαλώς όχι. Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε την παράδοση των αγίων πατέρων μας, και ευρύτερα την παράδοση της Εκκλησίας. Και αυτοί που αναστάτωσαν τον κόσμο με τις σχετικές εκδόσεις; Ας είμαστε επιεικείς. Λάθος έκαμαν. Έσφαλαν. Σαν άνθρωποι. Errare humanum. Το σφάλλειν ανθρώπινον! «Φύσεις θερμαί», όπως λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, αισθάνθηκαν το κεφάλι τους και την καρδιά τους να καίνε. Κόλλησαν στον αριθμό. Τον εύρισκαν μπροστά τους πολλές φορές σε πολλά βιβλία. Και έτσι δεν μπόρεσαν να ξεδιαλύνουν εκείνο που είχαν σαφέστατο στις συνειδήσεις τους οι πατέρες μας (=μέχρι το 1980!), ότι η αποστολή του αριθμού 666 εξαντλείται στην «ψήφιση» του ονόματος του Αντίχριστου. Αυτά λένε οι πατέρες μας. Μια τελευταία ερώτηση. Καλά όλα αυτά! Πνευματικό μήνυμα δεν έχει ο αριθμός 666; Βεβαίως και έχει. Ομως όχι εκείνο, που «γοητεύει» εμάς, αλλά εκείνο που μας υποδεικνύουν οι θεόσοφοι άγιοι πατέρες μας. Και μας το δίνει με την κατά Θεόν σοφία του ο άγιος Ειρηναίος……….
Πριν ο Αντίχριστος αυτοθεοποιηθή και ζητήσει ομολογία πίστεως σαν Θέος, σφράγισμα ΔΕΝ υπάρχει. Και συνεπώς, σήμερα (1997 μ.Χ.) που δεν έχει ακόμη φανερωθή και αυτοθεοποιηθή επίσημα ο Αντίχριστος, σφράγισμα και χάραγμα ΔΕΝ υπάρχει. Και εκείνοι που λένε, ότι το 666 και ο γραμμωτός κώδικας είναι σφράγισμα ή χάραγμα του Αντιχρίστου, ορθοδόξως πλανώνται. Και πλανούν» (Νικοπόλεως Μελέτιου: Το Χάραγμα του Αντιχρίστου στην Ορθόδοξη Παράδοση, Πρέβεζα, 1997, σελ. 127-130).

Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ on Νοέμβριος 17, 2010 at 7:33 μμ

  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
  Η κάρτα δεν έχει να φοβίσει αυτούς που έχουν στην καρδιά τους τον Χριστό, την μητέρα του Παναγία και τους Αγίους μας και καθημερινά κάνουν πράξη τα διδαχθέντα και τον τρόπο ζωής τους.
  Τι και αν έχουμε ή είχαμε ταυτότητες που έγραφαν Χ.Ο. και είμαστε χειρότεροι των αλλόθρησκων και καθημερινά πράττουμε τα αντίθετα αυτών που μας κήρυξε ο Χριστός μας.
  Πρέπει ενδεχομένως να «χαιρόμαστε» που τα σημεία της αποκάλυψης βγαίνουν αποδεικνύοντας το Θεόπνευστο αυτής.
  Ο κόσμος έχει μπερδευτεί και αυτός είναι ο σκοπός της κάθε τόσο αλλαγής των ταυτοτήτων. Στην αναμπουμπούλα ο κλέφτης χαίρεται, όπως λέει και ο λαός μας και ο κλέφτης δεν είναι άλλος από τον πονηρό που μας έχει μπλέξει και μας χορεύει.
  Όμως θέτω ένα ερώτημα οι μη έχοντες εξάρτηση από το κράτος δυνάστη, ίσως να αντιδράσουν και να αρνηθούν να την πάρουν, εκείνοι που ζουν τις οικογένειές τους από αυτόν τον μεγάλο αδερφό, με 11 μισθούς, (να και ένα άλλο στοιχείο γιατί μας έφεραν στην πλήρη εξαθλίωση για να μην μπορούμε να αντιδράσουμε σε τίποτα,) αυτοί τι θα πρέπει να κάνουν, πως θα ζήσουν τις οικογένειές τους αν τους διώξουν; ποιος θα τους προστατεύσει ; ο κανείς.
  Ο κόσμος δεν έχει να φάει και τρέχει στα συσσίτια το τελευταίο που τον απασχολεί είναι η κάρτα, αλλά μην κρυβόμαστε την κάρτα περιμένουμε για να μας φακελώσουν ήδη είμαστε φακελωμένοι με τις κάθε λογής κάρτες που έχουμε, τα διάφορα δάνεια που έχουμε πάρει κλπ, επίσης ότι λέμε στα κινητά όλα είναι στον αέρα και παρακολουθούνται.
  Ας έχουμε στην καρδιά μας τον Χριστό και δεν θα μας αφήσει να χαθούμε τόσο εμείς όσο και ο Χριστιανισμός με μια κάρτα, ο οποίος επί 2000 έτη πέρασε δια πυρός και σιδήρου και αντί να αφανισθεί γιγαντώθηκε. Και δεν θα αφήσει τον πονηρό και τα όργανά του να χορεύουν για πολύ καιρό ακόμη.
  Ίσως να είναι και στα σχέδια του Κυρίου μας, να επιτρέψει να πάθουμε αυτά που ζούμε ίσως και χειρότερα, πρώτα για να μας δοκιμάσει και δεύτερον να μας συνετίσει, γιατί απομακρυνθήκαμε αρκετά από αυτόν.
  ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ λοιπόν και σε θέση μάχης από εμάς τους Λαϊκούς, ενημέρωση όμως και αντίδραση από την επίσημη εκκλησία και εννοώ τον Αρχιεπίσκοπο και όλους τους Αρχιερείς, γιατί θα φτάσουμε στο σημείο της παραπληροφόρησης και της παραφιλολογίας τα οποία μόνο σύγχυση θα επιφέρουν στον λαό μας και ο πονηρός θα κάνει την «δουλειά του» ανενόχλητος και θα παρασύρει πολλούς στην «δουλεία του».
  Ας κάνουμε τον σταυρό μας και ας λέμε την αδιάλειπτη προσευχή (ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ), πριν , κατά και μετά από οποιαδήποτε ενέργεια στη ζωή μας και ας αφήσουμε τον Θεό να φροντίσει για εμάς.

  Απάντηση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: