Η απαράδεκτη Συνωμοσιολογία των Θεολόγων

Δημοσιεύουμε άρθρο του Θεολόγου κ. Σκαρτσιούνη Δημητρίου που δημοσιεύτηκε στην «Ελεύθερη Ωρα» της 11.11.10και ερωτήματα που θα περιμένουν απάντηση.Συγκεκριμένα .

1/ Από πότε υπάρχουν ευώνυμοι και δυσώνυμοι αριθμοί;

2/ Σε ποιο πατερικό κείμενο αναγράφεται, ότι η οποιαδήποτε
είδους ταυτότητα αποτελεί δόγμα πίστεως;

3/ Σε ποιο πατερικό κείμενο αναγράφεται αντίσταση κατά της αρχής
σε Πολιτεία που εκδίδει ταυτότητα;

4/ Γιατί οι αστυνομικοί διώχθηκαν αδίκως; Δεν διώχθηκαν για
παράβαση καθήκοντος;

5/ Σε ποιο πατερικό κείμενο δικαιολογείται η παράβαση καθήκοντος;

6/ Το χριστιανικό ένστικτο είναι αυτό που στην εκκλησιαστική
γλώσσα αποκαλείται «εσωτερική πληροφόρηση»;

7/ Αν υπάρχει «εσωτερική πληροφόρηση», σημαίνει ότι η χάρις του
Θεού πληροφορεί για την μη παραλαβή της κάρτας του πολίτη;

8/ Από πότε μια οργανωμένη κοινωνία στερείται του δικαιώματος να
κωδικοποιεί χρήσιμες πληροφορίες σε μια πλαστική κάρτα, ενώ οι ίδιες
πληροφορίες υπάρχουν διάσπαρτες σε πολλές χάρτινες κάρτες;

9/ Ποια είναι τα προδρομικά στοιχεία της εποχής του Αντιχρίστου
και ποιος μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας τα αναφέρει;

10/ Όταν ο Ιωάννης λέγει «και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν»
(Ιω. Α΄ 2. 18), ποια ήταν τα προδρομικά στάδια;

11/ Οταν ο Κύριος κράτησε στα χέρια του το νόμισμα με τον αντίχριστο Καίσαρα (και δεν το πέταξε), αυτό ήταν προδρομικό στάδιο της εποχής του Αντιχρίστου;

12/ Ποιος μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας έχει ερμηνεύσει την
Αποκάλυψη και από ποιόν παρατίθενται οι συγκεκριμένες αποφάνσεις;

13/ Ο ψευδοπροφήτης και πρόδρομος του Αντιχρίστου θα αναγκάσει
και τους σφραγισμένους με «το όνομα του Κυρίου επί των μετώπων αυτών» (Απκ. 22. 4) να παραλάβουν τον 666;

14/ Θα έρθει πρώτα ο Αντίχριστος ή πρώτα ο αριθμός του ονόματός
του ή ταυτοχρόνως και τα δυο;

15/ Ποιος είπε ότι η κάρτα του πολίτη, η οποία εργάζεται με τους
αριθμούς 0 και 1, θα έχει τον αριθμό 666, καθ’ ην στιγμή, με την όποια
εισαγωγή του αριθμού 6 σ’ αυτήν παύει η λειτουργία της;

16/ Το 666 αποτελεί χάραγμα, τύπωμα ή τίποτε άλλο, μιας και τα
ήδη κυκλοφορούντα χαρτονομίσματα έχουν χάραγμα (15 γραμμές και 14 λευκά διαστήματα).

17/ Η Εκκλησία άλλαξε γνώμη προ ετών και είπε, ότι στην ταυτότητα δεν υπάρχει ο 666 (6240/21.12.99).

18/ Η Εκκλησία της Κρήτης ομόφωνα απεφάνθη, ότι δεν υπάρχει
πρόβλημα με την κάρτα του πολίτη.

19/ Αφού δεν υπάρχει το 666 στην ταυτότητα (γιατί δεν μπορεί να
υπάρχει) δεν δημιουργείται κρίση ταυτότητας και στον Χριστιανό.

20/ Ο Κύριος δεν πέταξε το νόμισμα με την εικόνα του Αντιχρίστου
(«ουχ ενύβρισεν», κατά τον Ιω. Δαμασκηνό). Εμείς είμαστε βασιλικότεροι του Βασιλέως;

21/ Ποιοι άγιοι Πατέρες προφητεύουν και περιγράφουν τη σατανική
ταυτότητα με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για να μας προφυλάξουν;

22/ Από πότε οι Ανδρέας και Αρέθας, Επίσκοποι Καισαρείας
ανακηρύχθηκαν άγιοι; Μάλιστα, ο 2ος είχε συναινέσει στον 4ο γάμο του Λέοντα ΣΤ΄ του Σοφού.

23/ Ο Σατανάς θα μας δώσει «ψήφο εντριβή»; Σε ποιο σημείο της
Αποκάλυψης αναφέρεται;

24/ Που αναφέρεται, ότι η «ψήφος εντριβής» θα έχει το 666; Και
γιατί να μην έχει το χξς΄, μιας και όλοι αυτοί που το αναφέρουν δεν γνώριζαν τον αραβικό αριθμό 666; Και γιατί να μη φέρει τον 1010011010, που είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου στους υπολογιστές;

25/ Ποιος ευφυής εγκέφαλος συνδυάζει το πλακίδιο που ψήφιζαν
κάποτε με τη σημερινή κάρτα του πολίτη;

26/ Ποια νοσηρή φαντασία συνδέει την κάρτα του πολίτη με το
τελευταίο οχυρό της μη παράδοσης της ψυχής μας στον εξαπωδό;

27/ Μήπως η απόφαση μη παραλαβής της κάρτας μας οδηγεί τελικά
στις πύλες του φρενοκομείου;

28/ Ας επικαλεστούμε τη χάρη του Θεού, για να μας ξεθολώσει το
νου, να μας γαληνέψει και να ακολουθήσουμε τη σωστή πατερική γραμμή πάνω στις προφητείες.

ΙΚ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΧΥΡΟ

Είναι γεγονός ότι από τους χριστιανούς που ζούν στην οργανωμένη κοινωνία μας, ελάχιστοι ίσως υπάρχουν που να μην ενέδωσαν άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο στην χρήση του δυσώνυμου αριθμού 666. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή μουσκέψαμε από την ηλεκτρονική βροχή και καταιγίδα, πρέπει να πέσουμε στην θάλασσα και να πνιγούμε, ότι είναι δηλαδή μάταιη κάθε περαιτέρω αντίσταση όπως ισχυρίζονται πολλοί.
Γι’ αυτό πολύ ορθώς οι χριστιανοί εξεγείρονται και αντιδρούν στην ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη, έστω και εάν πληρώνουν βαρύ τίμημα, όπως οι αδίκως αποταχθέντες αστυνομικοί μας.
Το Χριστιανικό ένστικτο μας πληροφορεί ότι με την άρνηση παραλαβής της κάρτας του πολίτη η οποία περιέχει τα πάντα σε μια συσκευασία, θα ξεπλύνουμε την ενοχή μας για τις όποιες μέχρι τώρα υποχωρήσεις και ερωτοτροπίες μας με το 666, εφ’ όσον είναι γνωστό ότι χωρίς την κάρτα αυτή τίθεσαι ουσιαστικά εκτός οργανωμένης Κοινωνίας.
Πολλοί ισχυρίζονται προφανώς εξ αγνοίας, ότι δεν μας ενδιαφέρουν και τόσο τα προδρομικά στάδια της εποχής του Αντιχρίστου, διότι εφ’ όσον δεν ήλθε ο Αντίχριστος ακόμη, δεν κινδυνεύουμε να σφραγισθούμε και επομένως η όποια αντίδρασή μας τώρα εναντίον του 666 είναι αδιάκριτη και «προ καιρού».
Οσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο είτε συγχέουν τον ψευδοπροφήτη με τον Αντίχριστο ταυτίζοντας τα δύο Θηρία της Αποκάλυψης, είτε δεν μελέτησαν τι ακριβώς θα ενεργήσει ο ψευδοπροφήτης για λογαριασμό του Αντιχρίστου.
Η Αγία Αποκάλυψη αντιδιαστέλλει σαφώς τα δύο θηρία. Ο Αντίχριστος είναι το εκ της θαλάσσης αναβαίνον θηρίον (Αποκ. 13.1), ενώ ο ψευδοπροφήτης και πρόδρομος του Αντιχρίστου είναι το εκ της γης αναβαίνον θηρίον (Αποκ. 13.11).
Αυτό το θηρίο, δηλαδή ο ψευδοπροφήτης και πρόδρομος του Αντιχρίστου θα αναγκάσει τους ανθρώπους να βαστάξουν το 666 για να υποδεχθούν τον Αντίχριστο.
Τα χωρία της Αγίας Αποκάλυψης «και ποιεί πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους…» (Αποκ. 13.16-18), αναφέρονται στον ψευδοπροφήτη και όχι στον Αντίχριστο, γι’ αυτό ο Αγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει ότι ο Αντίχριστος θα έλθει «έτοιμος επί την Θύραν».
Κακώς λοιπόν επικεντρώνουν ορισμένοι την προσοχή τους μόνο στον ερχομό του Αντιχρίστου, υποτιμώντας την δράση των προδρόμων του.
Η Κάρτα του Πολίτη κατά την ταπεινή μας γνώμη αποτελεί οριακό σημείο, το τελευταίο χαράκωμα στο οποίο οφείλει ο Χριστιανός να αντισταθεί μέχρι θανάτου. Η παραλαβή της κάρτας του πολίτη με το τσιπ – 666 αποτελεί ενσυνείδητη προδοσία του Χριστού για τους εξής λόγους:
1. Διότι το 666 αποτελεί χάραγμα ισοδύναμο του χαράγματος του ονόματος του Αντιχρίστου.
2. Διότι δεν μπορεί να επικαλεσθεί ο Χριστιανός την παραμικρή άγνοια ή σύγχυση στο θέμα αυτό.
3. Διότι ομόφωνα η Εκκλησία διεκήρυξε προ ετών και διετύπωσε γραπτώς και με εγκυκλίους την άποψή της, ότι απαγορεύεται οι Χριστιανοί να παραλάβουν ηλεκτρονική ταυτότητα με τον δυσώνυμο αριθμό 666.
4. Διότι το 666 δημιουργεί κρίση ταυτότητας. Πώς θα δει ο Χριστιανός τον εαυτόν του στην ταυτότητα χαραγμένο με την σφραγίδα του Αντιχρίστου; Τι θα πει; «Είναι ο εαυτός μου χαραγμένος» ή «δεν είμαι αυτός», δηλαδή «είμαι κάποιος άλλος;».
5. Διότι το 666 στην ταυτότητα θα είναι ισόβια, ανεξάληπτη σφραγίδα «κατ’ ενέργεια του Σατανά», οπότε χάνω την Θεία Χάρη και είναι σχεδόν βέβαιο ότι μόνος μου θα ζητήσω στη συνέχεια το εμφυτευμένο τσιπ για καλύτερη εξυπηρέτησή μου.
6. Διότι πώς, εγώ, που είμαι βαπτισμένος Χριστιανός θα φέρω επάνω μου το 666 το οποίο είναι καθιερωμένο σύμβολο – έμβλημα των αντιχρίστων οργάνων, των σατανιστών και εκφράζει την αντίχριστη κουλτούρα και αποστασία;
7. Διότι οι άγιοι πατέρες προφητεύουν και περιγράφουν την σατανική αυτή ταυτότητα με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, για να μας προφυλάξουν.
Μας λέγουν ότι η πλάνη του «Χερσαίου Θηρίου» (Γρηγορίου Νύσσης, P.G. 45,1121), δηλαδή ο ψευδοπροφήτης, θα αναγκάσει τους ανθρώπους να λάβουν χάραγμα – 666, το οποίο ονομάζουν «ψήφον» (Ανδρέου Καισαρείας P.G. 106,340).
Οι Αγιοι Ανδρέας και Αρέθας Επίσκοποι Καισαρείας, προφήτευσαν περί των εσχάτων χρόνων, ότι ο σατανάς θα δώσει στους ανθρώπους «ψήφον εντριβή».
Ψήφος σημαίνει μικρό πλακίδιο (σαν τραπουλόχαρτο) με το οποίο εψήφιζαν γράφοντας πάνω σ’ αυτό το όνομα του υποψηφίου της αρεσκείας των. Ο εντριβής – του εντριβούς, σημαίνει καθημερινής χρήσης.
Ώστε «ψήφος εντριβής» κατά τους αγίους αυτούς πατέρες σημαίνει μια πλακίτσα (σαν τραπουλόχαρτο) καθημερινής χρήσης με το 666. Είναι οι σημερινές ηλεκτρονικές κάρτες και ιδιαίτερα η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη με το 666 και την φωτογραφία μας.
Αρα η κάρτα του πολίτη αποτελεί οριακό σημείο, είναι θα λέγαμε το τελευταίο οχυρό, το οποίο ο Χριστιανός δεν πρέπει να παραδώσει στον εχθρό και επίβουλο της ψυχής μας, υποκύπτοντας από δειλία, ολιγοπιστία ή φιλοτομαρισμό .
Η απόφαση απαιτεί τόλμη, θυσίες και προπάντων απαιτεί πίστη στην πρόνοια του ουράνιου Πατέρα. Ας προσέξουμε επικαλούμενοι την Χάρη του Θεού, ώστε το ντουφέκι αυτό που έχει ο καθένας μας και ονομάζεται ελευθερία, να το χρησιμοποιήσουμε σωστά και να μη το στρέψουμε εναντίον του εαυτού μας.

Σκαρτσιούνης Δημήτριος
Καθηγητής Θεολογίας

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: