Ύμνοι Δοξολογικοί και Παρακλητικοί στην Παναγία την Μυρτιδιώτισσα(εορτάζει την 24η Σεπτεμβρίου)

Ύμνοι Δοξολογικοί και Παρακλητικοί εις την Μυρτιδιώτισσαν, εις τύπον των μεγαλυναρίων,*ων η ακροστιχίς˙ Μητρόθεε διάσωσον
Οι ύμνοι ούτοι, συντεθέντες χάριτι Θεία και ευδοκία της Παναχράντου δια την προστασίαν του λαού εκ της φοβεράς του σεισμού απειλής και λοιπών κινδύνων, υπό του Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ (Ιούνιος 2006), ψάλλονται μετά τα Μεγαλυνάρια της Ιεράς Παρακλήσεως και κατά τας ιεράς λιτανεύσεις της αγίας Εικόνος της Μυρτιδιωτίσσης.

Μητρόθεε Άνασσα Ουρανού,όντως Πλατυτέρα, και Αγγέλων φωτοειδών, των ακαταπαύστως,υμνούντων την σην δόξαν, Δεσποινα και Κυρία, Θεομακάριστε.

Ηλίου της δόξης του νοητού, της Δικαιοσύνης απαστράψαντος τοίςεν γη, του πάντων Δεσπότου, Κυρίου καί Σωτήρος, Μήτηρ υπάρχεις όντως,η Παμμακάριστος.

Τεκούσα αφράστως τον σόν Υιόν, τον Παντευεργέτην και Σωτήρα καί Λυτρωτήν τον κόσμον λυτρούσαι,παθών και καχεξίας, ως πάντωνυπερτέρα, Μυρτιδιώτισσα.

Ράνον θείοις μύροις τόνσόν λαόν, η εν μυρτιδίοις ανατείλασα θαυμαστώς, αγία Εικό-νι, θαυματουργώ και θεία, καίδίδου την σην χάριν, Μυρτιδιώτισσα

Οι έχοντες σκέπην σην κραταιάν,σεμνύνονται πάντες και καυχώνταικατά Θεόν, σε έχοντες τείχος, καίθείαν προστασίαν, σεισμών πυρόςκαί βλάβης, διαφυλάττουσαν.

Θεράπευσον Κόρη σους υμνητάς,ψυχών τε τας νόσους, και σωμάτων τάς χαλεπάς, και ίασαι Μήτερ, κακώνκαί ασθενείας, δεινών αρρωστημάτων,Μυρτιδιώτισσα.

Εκ πάσης ανάγκης και πειρα-σμων, χαλεπών κινδύνων επη-ρείας του πονηρού, ρύσαι νεολαίαν δεινώς κλονιζομένην, καίδοκιμαζομένην, Μυρτιδιώτισσα.

Εξελε τους νέους Μήτερ Θεού,παθών και κινδύνων πολυτρόπωνπαντοδαπών, κράτυνον την πίστιντά ήθη και το σέβας, θεία κληρο-νομία, Μυρτιδιώτισσα.

Δεσμών αμαρτίας φθοροποιών,και πάσης κακίας καταχρήσεωνσυμφορών, και λευκού θανάτου,εκλύτρωσαι Παρθένε, φιλτάτηννεολαίαν, Μυρτιδιώτισσα.

Ιλέω σου όμματι στοργικώ,και ση ευσπλαγχνία διαφύλαττεμητρική, τας νήσους Κυθήρωνκαί των Αντικυθήρων, σεισμώνπυρός μαχαίρας, Μυρτιδιώτισσα.

Αγάπην ομόνοιαν και στοργήν,παράσχου συζύγοις και γονεύσιΜήτερ Θεού, και δίδου πλουσίως,χαράν και ευφροσύνην, πιστότητα ειρήνην, Μυρτιδιώτισσα.

Σεισμού διασώζουσα φυσικού,σεισμικάς δονήσεις συ απότρεψον ηθικάς, και εκ ναυαγίων, οικογε-νείας σώζε, φρίκης διαζυγίων,Μυρτιδιώτισσα.

Ω Μήτερ του Λόγου και Λυ-τρωτού, σην χάριν αιτούμεν εκκαρδίας τε και ψυχής, μετάνοιανδούναι, σοις δούλοις αναξίοις,οινοποσίας πάθους, συ απαλλάτ-τουσα.

Σωτήρα η τέξασα και Θεόν,παντοίων κινδύνων διασώζειςκαί συμφορών, αιρέσεως πλα-νης, σχίσματος της μανίας,εν τάχει απαλλάττεις, Μυρτιδιώτισσα.

Ο πάντων αγίων τας αρετάς,αεί υπερβαίνων ως ο Κύριος και Θεός, Μητέρα σου θείαν, σεμνήνΥπεραγίαν, πρόσδεξαι δυσωπού-σαν, Μυρτιδιώτισσαν.

Νεότητα σώζουσα ω Αγνή,ανθρώπους ωρίμους, οίκους νέους θεοσεβείς, και τίμιονγήρας, διαφυλάττειν σπεύδεις,Κυρία των Αγγέλων, Μυρτιδιώτισσα.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: