Απάντηση του Χριστού σε προσευχή της Αγίας Ελισάβετ,Βασίλισσα της Ουγγαρίας

Ἀντίγραφο μιάς προσευχής ,που βρἐθηκε στον Άγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα και φυλάσσεται σε αργυρό κιβώτιο.

Η Αγία Ελισάβετ ,Βασίλισσα της Ουγγαρίας επιθυμούσε να μάθει μερικές λεπτομέρειες για τα Πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,Τὸ κείμενο,που δημοσιεύουμε,ανεξάρτητα από την γνησιότητά του είναι δείγμα μεγάλης πίστης πρός τον Χριστό.

Το κείμενο όπως υπάρχει μέχρι σήμερα.

——————————————————————————–

Το κείμενο σε καθαρώτερη μορφή.


——————————————————————–
Ἀγαπητή μου Δούλη,

Μάθετε ὅτι οἱ ἐναντίον μου ἔνοπλοι στρατιῶται ἦσαν 125, οἱ συνοδεύοντές με δεμένον ἦσαν 33, οἱ ἐκτελεσταὶ τῆς δικαιοσύνης ἦσαν 33, γρόνθοι ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου 30, πλησίον τοῦ κήπου διὰ νὰ ἀναγερθῶ ἀπὸ χάμω μοῦ ἔδωσαν 105 κλωτσιές, τὰ κτυπήματα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου καὶ τοῦ στήθους μου ἦσαν 18, κτυπήματα ἐπὶ τῶν ὤμων 8.
Μὲ ἔσυραν μὲ σχοινιὰ καὶ ἀπὸ τὰ μαλλιὰ 23 φορές. Πτύσματα ἐπὶ τοῦ προσώπου 666 εἰς τὸ σῶμα 100 πληγαὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 100. Μὲ ἀνέτρεψαν θανασίμως μίαν φοράν.
Ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ἔμεινα κρεμασμένος 2 ὦρες. Ἀναστέναξα 120 φορές. Μὲ ἔσυραν καὶ μὲ τράβηξαν ἀπὸ τὸ γένειον 23 φοράς· μοῦ ἔκαμαν 100 ἀμυχὰς ἀπὸ ἀγκάθι καὶ στὴν κεφαλὴν τρεῖς θανασίμους ἀμυχὰς καὶ 1000. Μὲ συνώδευσαν 508 στρατιῶται καὶ τρεῖς μὲ ὡδήγουν. Ἔχυσα 4080 σταγόνας αἵματος.

Ἐκεῖνος ὅστις καθημερινῶς θ᾿ ἀπαγγέλει 7 φορὰς τὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ 7 φορὰς τὸ «Χαῖρε Κεχαριτωμένη» ἐπὶ διάστημα 12 ἐτῶν συνεχῶς, ἵνα συμπληρώσῃ τὸν ἀριθμὸν τῶν σταγόνων τοῦ αἵματος ποὺ ἔχυσα, θὰ ζήσει ὡς καλὸς χριστιανός, θὰ τοῦ κάμω 5 χάριτας.

Ἤτοι· α) πλήρης συγχώρησις τῶν ἁμαρτιῶν, β) ἐὰν ἀποθάνει πρὸ τῶν ἐτῶν θὰ εἶναι ὡς νὰ εἶχε συμπληρώσει 12, γ) θὰ ἀπαλλαγεῖ τῶν κόπων τῆς κολάσεως δ) θὰ εἶναι μάρτυς ὡς νὰ εἶχε χύσει τὸ αἷμα τοῦ ὑπὲρ τῆς πίστεως, θὰ κατέλθω ἐξ οὐρανῶν εἰς τὴν γῆν διὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ διὰ τὴν ψυχὴν τῶν συγγενῶν αὐτοῦ μέχρι τῆς τετάρτης γενεᾶς.
Ἐκεῖνος ὅστις θὰ φέρει μεθ᾿ ἑαυτοῦ τὴν προσευχὴν ταύτην δὲν θὰ ἀποθάνει ἀπὸ πνιγμὸν οὔτε ἀπὸ βίαιον ἢ αἰφνίδιον θάνατον. Δὲν θὰ προσβληθεῖ ἀπὸ πανώλην οὔτε ἀπὸ κεραυνὸν καὶ δὲν θὰ ἀποθάνει χωρὶς νὰ ἐξομολογηθεῖ. Θ᾿ ἀπαλλαγεῖ τῶν ἐχθρῶν του, τῆς ἰσχύος τῶν δικαστηρίων καὶ ἀπὸ ὅλας τὰς κακοβούλους καὶ ψευδεῖς μαρτυρίας. Αἱ γυναῖκες αἱ ὁποῖαι θὰ ὑποφέρουν ἀπὸ τὸν τοκετὸν καὶ δὲν θὰ δύνανται νὰ γεννήσουν, ἔχουσαι μεθ᾿ ἑαυτῶν τὴν προσευχὴν ταύτην θὰ περιέλθουν ἐκτὸς κινδύνου καὶ θὰ γεννήσουν εὔκολα.

Εἰς τὴν οἰκίαν, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ εὑρίσκεται ἡ προσευχὴ αὕτη, δὲν θὰ ὑπάρξει ποτὲ προδοσία, οὔτε ἄλλα κακὰ συμβάντα. Τεσσαράκοντα δὲ ἡμέρας ἀπὸ τοῦ θανάτου θὰ ἰδῆ τὴν Ἁγίαν Ἀειπάρθενον Μαρίαν. Ζήτω τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ὅποιος δεχθεῖ αὐτὰ τὰ λόγια δὲν θὰ μπορέσει ὁ ἐχθρὸς νὰ τὸν πλησιάσει, εὐτυχισμένος θὰ ζεῖ εἰς τὴν γῆν καὶ θὰ ἀπολαύσει καὶ τὴν αἰώνιαν ζωήν.

Ἄρχισε νὰ λέγεις· Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησον μὲ τὴν ἁμαρτωλήν.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: